Forslag: Ansatte bør uddannes i demens

Arkivfoto: Bo Svane
Arkivfoto: Bo Svane
Offentliggjort 21.09.2013 kl. 07:00

Demente fylder nu så meget på plejehjemmene, at personalet skal være uddannet i sygdommen, mener Alzheimerforeningen.

De ansatte på landets plejehjem skal have mere viden om demens.

Det mener Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen, der peger på Sverige som forbilledet.

Her er det fra årsskiftet et krav, at de ansatte har en teoretisk ballast om demens.

I Danmark vurderer man, at der er 85.000 demente. Undersøgelser viser ifølge Alzheimerforeningen, at dette vil være næsten fordoblet til 155.000 i 2040. Allerede i dag lider mellem 60 og 80 pct. af de gamle på plejehjemmene af sygdommen.

»Derfor må det være et minimumskrav, at personalet på plejehjem har en relevant sundhedsfaglig uddannelse og en teoretisk uddannelse i demens, som de er i stand til at omsætte i det praktiske arbejde,« siger Nis Peter Nissen.

Han mener, at der i dag er for lidt og for dårligt uddannet personale på vagt i aften- og nattetimerne og i weekenderne.

God forretning

Ifølge direktøren viser amerikanske undersøgelser, at gevinster i form af færre genindlæggelser på sygehuset, mindre fejlbehandling og øget livskvalitet opvejer udgifterne til opkvalificering af personalet.

»Demens vil i de kommende årtier blive den allerstørste af de plejekrævende sygdomme, og derfor er det for samfundet en god forretning at sætte ind med viden for at reducere antallet af genindlæggelser og undgå, at sygdommen udvikler sig for hurtigt,« siger Nis Peter Nissen.

Socialminister Annette Vilhelmsen (SF) er lydhør over for ønsket om mere uddannelse.

»Jeg så meget gerne, at personalet er så velkvalificeret og uddannet som muligt,« siger Annette Vilhelmsen.

Du har jo ansvaret for området. Vil du konkret tage initiativ til, at der bliver krav om, at plejehjemspersonalet skal være uddannet i demens?

»Nu skal jeg lige se på det, som Alzheimerforeningen kommer med. Men det er godt, at der er opmærksomhed på det, og så er det svært at sige, at der ikke skal være ekstra uddannelse på området,« siger ministeren.

Mangler ressourcer

Ole Mørk Nielsen, formand for landets plejehjemsledere i Lederforum, vil også gerne have mere efteruddannelse i demens.

Men der er ikke altid ressourcer til at få de kurser, som man ønsker, siger han. Generelt er man dog godt dækket ind med mikset af forskellige personalegrupper, mener formanden.

»Man kan altid sige, at der er brug for mere viden, men mange steder laver man skærmede enheder og demensafsnit, hvor personalet har en særlig interesse og uddannelse i demens,« siger Ole Mørk Nielsen.